เกี่ยวกับเรา
                   
                                    บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2517 โดยเจตนารมย์ของ คุณวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย อลูมินั่ม และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1381-5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม กระจก และอุปกรณ์ทุกชนิด พร้อมทั้งการรับประกันผลงานหลังการขาย  
                  
             จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี  วิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของเรา ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และนำเสนอการบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเสริมสร้างบริษัทฯให้เป็นบริษัทชั้นนำในวงการต่อไป
 

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017