ร่วมงานกับเรา
บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด
 
 
ASIA ALUMINUM AND GLASS CO.,LTD.
   
 
      
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ รับออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม กระจก
 
บริษัทฯ ดำเนินงานมากว่า 40 ปี ต้องการสร้างทีมงาน เพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกับเรา


 
 
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ
1 ผู้จัดการหน่วยงาน
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบ ปวส.ก่อสร้าง, ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อ่านแบบ และเข้าใจแบบได้เป็นอย่างดี
- ผ่านงานวางแผนควบคุมโครงการมา 2-4 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2 เจ้าหน้าที่บุุคคล
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีความผิดชอบสูง มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3 เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก !!
2 อัตรา - เพศหญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
4 ผู้ควบคุมงาน
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบปวส. หรือปริญญาตรีด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 เจ้าหน้าที่ถอดแบบ
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือผู้มีประสบการณ์ ตรงสายงาน
- สามารถอ่านแบบรูป ( Drawings ) ได้
6 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ Auto Cad  ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบอลูมิเนียมกระจก งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
7
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(รับเฉพาะคนพิการ)
1 อัตรา - เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ปวช. - ปริญญาตรี
- รับโทรศัพท์, ประสานงาน, คีย์ข้อมูล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
8 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Q.C.)
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิต
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
9 พนักงานขับรถ ด่วน !! 5 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้ทุกชนิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ มี OT.
10 ช่างคุมเครื่อง CNC 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี การศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- พอมีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง
- หากเขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 จป. วิชาชีพ 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ
- สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 ช่างสำรวจ 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบ ปวช. - ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
13 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบ ปวส.ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
14 พนักงานผลิต/ติดตั้ง (จำนวนมาก) 30 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านผลิต/ติดตั้ง จะพิจารณาพิเศษ มี OT.
15 ช่างไม้,ช่างปูน
ช่างเหล็ก,ช่างเชื่อม
20 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านช่างไม้, ช่างปูน, ช่างเหล็ก และด้านงานเชื่อมอลูมิเนียม มี OT. ให้
 

สวัสดิการ บริษัท เอเซีย  อลูมินั่ม แอนด์  กลาส  จำกัด
 
1. สวัสดิการการสมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท
2. สวัสดิการเยี่ยมพนักงานป่วย
3. สวัสดิการฌาปนกิจศพ
4. สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
6. สวัสดิการประกันสังคม
 
7. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สวัสดิการกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์พนักงาน
9. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
10. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
11. สวัสดิการปรับเงินเดือนประจำปี
12. สวัสดิการโบนัสประจำปี
                                                                                                                                                                                             Update : 05/04/2565

** ทุกตำแหน่งทดลองงาน 3 เดือน แล้วพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ **
 

ติดต่อ คุณกชพร หรือคุณนฤมล

สถานที่ตั้งเลขที่ 1381-5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

( อยู่ระหว่างซอยประชาชื่น 44 และ 45  ตรงข้ามสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 )

Tel: 0-2591-9991       Fax: 0-2580-5533       E-Mail: hr@asiaaluminum.co.th


 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017