ข่าวสาร และกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

      
             เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยได้มีการจัดงานเลี้ยง มอบของขวัญให้กับพนักงาน จับฉลากของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมการแสดงของพนักงาน เพื่อสร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 
Post Date: 4 มกราคม 2562

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017