ข่าวสาร และกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

            


                     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยได้มีการจัดงานเลี้ยง มอบของขวัญ และของที่ระลึก กสอ.ให้กับพนักงาน จับฉลากของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมการแข่งขันของพนักงาน เพื่อสร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 
Post Date: 3 มกราคม 2563

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017