ข่าวสาร และกิจกรรม
ทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 45บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 ซึ่งในปี พ.ศ.2562 ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 45
บริษัทฯได้มีการทำบุญตักบาตร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

"พวกเราจะเดินไปด้วยกัน เติบโตไปพร้อมๆกัน เพื่อมุ่งสู่ปีต่อๆไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง"


Post Date: 29 พฤษภาคม 2562

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017