ข่าวสาร และกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน ปี 2561

คุณวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ ประธานกรรมการบริหารบริษัท มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
และเพื่อช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน
โดยทุนท
รัพย์ส่วนตัว ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี


การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

ระดับประถมศึกษา
1. ด.ช. ออมสิน อินทร์ตา
2. ด.ญ. กุลิสาภัสร์ วัชนุภาพร

 ระดับมัธยมศึกษา
1. ด.ช. พิริยกร สินสวัสดิ์
 


Attachment :


Post Date: 31 พฤษภาคม 2561

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017